top of page
voucher prezentowy.jpg

Czy można komuś podarować lepszy prezent niż czas dla siebie i odrobina zaopiekowania i przyjemności w formie masażu?
 

Voucher można odebrać osobiście w gabinecie lub istnieje możliwość wysyłki na wskazany adres (list 10 zł/paczkomat 17 zł).

Oferujemy również możliwość zakupu vouchera w formie elektronicznej (wysyłka mailem tego samego dnia).

Voucher może zostać wystawiony na dowolną kwotę do wykorzystania lub na konkretny zabieg z oferty gabinetu. 

W celu omówienia szczegółów zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego: 505 208 838.

WAŻNE: Ze względu na brak recepcji, odbiór vouchera fizycznego odbywa się jedynie po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny.

Voucher ma ważność 3 miesiące (chyba że ustalono inaczej). Po tym czasie nie ma możliwości wykorzystania vouchera. 

Dane do przelewu:

Lidia Drobniak Medycyna holistyczna 

ul. Emaus 40/2, 30-213 Kraków

Numer konta mBank: 13 1140 2004 0000 3402 8124 7747

lub BLIK na numer +48 735 533 522

Tytuł: Voucher prezentowy + Imię i nazwisko osoby obdarowanej + mail osoby kupującej

Po dokonaniu płatności proszę o wysłanie potwierdzenia (informacji przy płatności BLIK) na maila przestrzenholistyka@gmail.com wraz z informacją dla kogo wypisać voucher oraz na jaki zabieg/kwotę. 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERÓW  WYDAWANYCH PRZEZ PRZESTRZEŃ HOLISTYKA

§ 1

 1. Voucher/Bon podarunkowy jest wydawany w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę lub w wersji elektronicznej w formie PDF. 

 2. Warunkiem wydania Vouchera jest uprzednie opłacenie w pełnej wysokości świadczenia oferowanego przez Przestrzeń Holistyka, oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

 3. Vouchery/Bony podarunkowe są dostępne w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.

 4. Termin ważności Vouchera/Bonu podarunkowego wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Data ważności Vouchera/Bonu nie może ulec wydłużeniu.

 5. Klient w momencie zakupu usługi oferowanej przez Przestrzeń Holistyka deklaruje czy chce otrzymać Voucher/Bon.

 6. W przypadku niewykorzystania Vouchera/Bonu podarunkowego w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Voucher/Bon.

 7. Klient nie ma prawa wymiany Vouchera/Bonu podarunkowego na świadczenie pieniężne.

§ 2

 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest rezerwacja telefoniczna przez Klienta terminu wykonania usługi, której dotyczy Voucher. Voucher może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.

 2. Rezerwując wizytę z Vouchera/Bonu należy poinformować o tym, że formą płatności za usługę będzie Voucher/Bon.

 3. W razie braku anulowania rezerwacji lub przełożenia terminu, na 24 h przed umówioną wizytą, Voucher/Bon uznajemy za zrealizowany.

 4. Klient, realizując Voucher/Bon podarunkowy na wizytę przynosi ze sobą Voucher/Bon.

 5. Voucher/Bon może być wykorzystany w częściach. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera/Bonu, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera/Bonu, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.

 6. Płatność Voucherem/Bonem podarunkowym nie można łączyć z promocjami, rabatami.

 7. Vouchery/Bony podarunkowe imienne mogą być przeniesione na inną osobę, jedynie po wcześniejszym ustaleniu. 

 8. Vouchery/Bony podarunkowe na wybrane usługi mogą być wymienione na wszystkie  usługi z zakresu masaży ciała. 

 9. Vouchery/Bony podarunkowe wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów z zakresu masaży ciała. 

§ 3

 1. Sprzedaż Voucherów/Bonów jest prowadzona bezpośrednio w salonie Przestrzen Holistyka. Można je również zakupić, składając zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.przestrzenholistyka.pl lub drogą mailową przestrzenholistyka@gmail.com

 2. Płatność za Voucher/Bon kupiony bezpośrednio w Przestrzeń Holistyka dokonywana jest przez Klienta gotówką lub kartą/blikiem.

 3. Za Voucher/Bon zamówiony przez internet, przyjmujemy płatność przelewem.Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo.

 4. Przy płatności przelewem, rezerwacji na zabieg można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.

 5. Opłatę za przesyłkę Vouchera/Bonu podarunkowego ponosi Kupujący.

§ 4

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Przestrzeń Holistyka zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio w Przestrzeń Holistyka w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań.

 2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

§ 5

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Lidia Drobniak Medycyna holistyczna, ul.Emaus 40/2, 30-213 Kraków, NIP 6793072746. 

 2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.

 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

 4. a) realizacji Vouchera

 5. c) rozliczenia i zafakturowania usług,

 6. d) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),

 7. e) marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 8. Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

 9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Vouchera.

 10. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.

 11. Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 12. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 13. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.

§ 6

 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Voucherów zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że zmiana jest korzystniejsza dla Klienta.

 2. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej www.przestrzenholistyka.pl.

bottom of page